Naše firma je založena na zkušenostech a pečlivosti našich pracovníků. Díky dobré organizaci a kvalitním zaměstnancům jsme schopni zajistit potřeby našich zákazníků rychle a kvalitně. Tým našich pracovníků je pravidelně školen a seznamován s novými výrobky a technologiemi dostupnými na trhu. Máme k dispozici potřebné strojové vybavení. Cílem našich pracovníků je uspokojit naše zákazníky. Výsledky naší práce je možné dokladovat referencemi našich klientů.

Své služby společnost nabízí zejména na území města Plzně, plzeňského kraje, ale i v ostatních krajích české republiky.

Společnost AA-REALCENTRUM s.r.o. realizuje veškeré činnosti v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015 podle kterých byla certifikována.

Při podnikatelských aktivitách máme na zřeteli nejen kvalitu poskytovaných služeb, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí, ve všech lokalitách, kde působíme. Analyzujeme vlivy svých činností na životní prostředí a přijímáme opatření ke zmírňování negativních dopadů těchto činností na životní prostředí.